Το υγραέριο και ο μεγάλος ρόλος του στα Ευρωπαϊκά καύσιμα

photo1

Η AEGPL και τα μέλη της έχουν συνεργαστεί με τους φορείς πολιτικής χάραξης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη του δυναμικού του υγραερίου κίνησης και τα προφανή οφέλη του για την ευρύτερη κοινωνία. Η ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα καύσιμα, η οποία συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο, έχει πρόσφατα τονίσει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία υγραερίου μπορεί να αναπτυχθεί από το 3% στο 10% μέχρι το 2020.
Η έκθεση του Ομίλου, η οποία δημοσιεύθηκε στις 25 Ιανουαρίου, επισημαίνει ότι «το υγραέριο είναι σήμερα το πιο διαδεδομένο εναλλακτικό καύσιμο στην Ευρώπη », προσθέτοντας ότι "η βασική υποδομή είναι ήδη εγκατεστημένη, με πάνω από 27.000 δημόσιους σταθμούς πλήρωσης". Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη αρχίζουν πραγματικά να αναγνωρίσουν ότι η υπάρχουσα παρουσία του Autogas σημαίνει ότι είναι σε κατάλληλη θέση για να λειτουργήσει ως γέφυρα που θα  βοηθήσει τη μετάβαση της Ευρώπης σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο μεταφορών.
Κοιτάζοντας το 2050, η έκθεση καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι η παρουσία του bio-LP Gas θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του διοξειδίου του άνθρακα και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Μελέτες αφαίρεσης του άνθρακα από τα καύσιμα μεταφορών, αναφέρουν γενικότερα ότι «τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως ο ηλεκτρισμός, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα, συνθετικά καύσιμα, το μεθάνιο και το LP Gas θα λάβουν σταδιακά ένα πολύ  πιο σημαντικό μέρος του ενεργειακού μίγματος."

Για να διαβάσετε όλο το άρθρο κάντε κλικ εδώ